Kontakt

Združenie na podporu zdravia

Podunajská 12541/23F

821 06 Bratislava 

IČO: 52876586

Tranaparentný účet:

SK30 0900 0000 0051 7481 6088

hodulovadominika@gmail.com