Chcem pomôcť

Možete nás podporiť aj cez transparentný účet

Napriek tomu, čo všetko Matiasko prekonal je veľmi vnímavý a šikovný. Našim snom je aby Matiasko mohol viesť normálny život ako ostatné deti. Urobíme všetko čo je v našich silách, aby sme mu pomohli. 

Žiaľ sami to finančne nezvládneme.

Za každú pomoc budeme my a hlavne náš synček veľmi vďačný.

Ďakujeme 

Transparentný účet:

SK30 0900 0000 0051 7481 6088

Darujte nám 2%

Je potrebné, aby zamestanec požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň najneskôr do 31. marca 2022. Následne, po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%.

K tomu, aby mohol zamestnanec poukázať 2% z daní na naše občianske ZDRUŽENIE NA PODPORU ZDRAVIA je potrebné, aby vyplnil Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - tlačivo si predvyplnené stiahnite cez tlačítko nižšie.

Originály dokladov je potrebné zaslať na daňový úrad, prípadne ich zaniesť osobne.

Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

Pozor, suma sa zaokrúhľuje na 2 desatiné čísla smerom nadol.
Príklad: ak vám výjde suma 32,459 - do potvrdenia vpíšete 32,45,-.